Windows 10 – Cách bật hoặc tắt chế độ Sleep trong Windows 10Windows 10 – Cách bật hoặc tắt chế độ Sleep trong Windows 10
Các chế độ Sleep (ngủ), Hibernate (ngủ đông) hay còn gọi là chế độ tưng động tắt khi không sử dụng là một trạng thái giúp máy tính tiêu tốn ít năng lượng được kích hoạt sẵn trong hệ điều hành Windows, bao gồm cả Windows 10 chế độ tiêu tốn ít năng lượng này cực có ích , đặc biệt cho máy tính sách tay hay máy tính bảng sử dụng để kéo dài tuổi thọ bin.

Nguồn:https://curbjumperstreeteats.com/

Leave a comment