2 Comments

  • Bạn cho mình hỏi sao áo owen ghi made in Thai Lan mà mã vạch 893 là sao

    Ông Cao Thắng
    Posted January 31, 2020
  • Cho mình hỏi áo owen số 42 dáng regular fit người 82 kg cao 1,70m có mặc vừa ko

    Cuong Duong
    Posted January 31, 2020

Leave a comment