Tây Du Ký Hậu Truyện Tập 1 (2000)1. Giới thiệu phim:

Bộ phim nói về những câu chuyện của tam giới sau khi Đường Tăng đã lấy được chân kinh và về tới Đại Đường. Cả bốn thầy trò Đường Tăng đều thành chính quả. Nhưng Như Lai Phật Tổ viên tịch, đại ma đầu là Vô Thiên lợi dụng cơ hội này muốn thống trị tam giới khiến tam giới bị đe doạ bởi vòng vây ma quỷ. Vô Thiên thường dùng mọi thủ đoạn tranh giành ghế, y bát, áo cà sa của Phật. Hắn có pháp lực, thần thông ngang với Như Lai.

Lúc này thầy trò Đường Tăng lại phải đồng tâm hiệp lực giải cứu tam giới. Cuối cùng, Đại ma đầu Vô Thiên bị Tôn Ngộ Không tiêu diệt, tam giới lại được khôi phục.

Phim còn nói về những viên ngọc xá lợi, là tinh hoa của những cao tăng đã đắc đạo sau khi chết tạo thành. Ngọc xá lợi cũng là chìa khóa để cứu thoát tam giới khỏi loài ma quỷ.

Tác phẩm kể lại câu chuyện bốn người đến Linh Sơn để thỉnh “chân giải”. “Hậu Tây Du ký” bắt đầu viết từ lúc “Chân kinh tuy có, nhưng chân giải thì không”. Từ đó câu chuyện hình thành hàng loạt tình tiết có liên quan chặt chẽ với nhau. Trong đó có chuyện Tiểu hành Giả ra đời, rồi Hoa quả sơn, Thủy Liêm động nổi lên, đại náo Tam giới, Ngọc hoàng thượng đế sai thiên binh thiên tướng đi giải vây…

Nguồn:https://curbjumperstreeteats.com/

1 Comment

  • Ad của trang này đâu rồi nhỉ

    DIAMOND HÀ
    Posted March 28, 2020

Leave a comment