PHAO TAY CỨU SINH THÔNG MINH (baonghisafety.com)Bảo hộ lao động bảo nghi chuyên cung cấp chuyên nghiệp trang thiết bị bảo hô lao động, phòng chống cháy nổ, trang thiết bị cứu hộ cứu nạN. gọi hotline: 08 88 11 33 39 – 0979 725 785 – 09 6767 3939 hoặc truy cập để có thêm chi tiết.
Training video about using personal protective eqauiment

Nguồn:https://curbjumperstreeteats.com/

1 Comment

  • Tốt

    Hai Lê minh
    Posted March 26, 2020

Leave a comment