Lên đồ Master yi đi rừng mùa 9: Cứ pick được Yi là chỉ có thắng thôi ! KDA 18/4/7

8 Comments

 • Đánh ngu vcđ bày đậng dạy ng khác đánh

  Sen Trần
  Posted February 23, 2020
 • Tôi đánh còn hay hơn nhiều

  minh triều tiên
  Posted February 23, 2020
 • Đánh ở mấy cái rank này thì lên đồ như kia thôi,rank cao lên để 1 combo bay màu à :))

  Lê Tú
  Posted February 23, 2020
 • Đánh dở quá

  Nguyen Huong
  Posted February 23, 2020
 • K cho xem bảng ngọc j cả 😖😖

  Lợi Duong Thị
  Posted February 23, 2020
 • Anh rank gì rồi

  Memd Gaming
  Posted February 23, 2020
 • Bngả ngọc

  W-W
  Posted February 23, 2020
 • quên coi clip của ad @@

  Zed The master of shadows
  Posted February 23, 2020

Leave a comment