Kiểm tra barcode có còn hiệu quả đối với hàng Giả hay không?

1 Comment

  • sợ thiệt , mình cũng ko tin barcode , vì bọn hàng giả giờ tinh vi lắm ! đến cái mã lô nó cũng làm giả đc , giờ chỉ có ra store mua cho chắc ăn , hoặc mua ở các shop uy tín , bill rõ ràng !

    Binh Minh
    Posted February 19, 2020

Leave a comment