Huong dan chinh mic thu am tu win 7 cua laptop

4 Comments

 • lam v se k co loa

  Đạt Minh
  Posted February 26, 2020
 • cảm ơn shit

  Tùng Nguyễn Hữu
  Posted February 26, 2020
 • Cảm Ơn

  PixelatedGameplays
  Posted February 26, 2020
 • e có mic ngoài cắm vào làm thế nào để dùng đc nó ạ. cắm vào k nói đc và rút ra thì lại ns đc bằng micro máy ạ..sao để hiện cái mic mua ngoài để chỉnh như của a ạ

  Cây Sáo Làng
  Posted February 26, 2020

Leave a comment