Excel 2013 – Cách Ẩn Giấu (Hide) Hàm và Công Thức trong WorksheetVideo được thực hiện bởi:
Chuyên laptop nội địa từ Mỹ, Nhật. Giá 2,5 triệu/cái.
Nếu bạn không muốn người khác xem bạn đã sử dụng hàm gì hay công thức gì (Formula) để ra kết quả thì bạn có thể giấu công thức đi và đặt mật khẩu bảo vệ worksheet để không cho ngưới khác hiện (Unhide) công thức lên. Không hiển thị công thức cũng tránh được lổi tình cờ thay đổi công thức làm sai lệch kết quả.

Nguồn:https://curbjumperstreeteats.com/

2 Comments

  • LÀM CÁCH NÀO BẺ KHÓA PASS NÀY K Ạ?

    Nhi Yen
    Posted February 29, 2020
  • làm theo kiểu này thì khóa lun sheet2 luôn rồi mà bạn

    lee toan
    Posted February 29, 2020

Leave a comment