Bảo tồn di sản Then cổ (Chiêm Hóa, Tuyên Quang) – Báo TQĐT– Nguồn: Báo Tuyên Quang điện tử

Trong di sản Then của người Tày, phần chứa đựng nhiều giá trị nhất nằm ở những cung Then cổ. Môi trường diễn xướng của Then cổ là sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng chứ không phải sân khấu, phát huy giá trị văn hóa của di sản này là cả sự cố gắng lớn lao của các nghệ nhân. Trong những năm qua, ngành văn hóa, thể thao và du lịch và các địa phương trong tỉnh đã có nhiều việc làm để lưu giữ và phát huy những giá trị văn hóa đặc sắc nhất của Then.

Nguồn:https://curbjumperstreeteats.com/

Leave a comment