Bảo mật và chống hack WordPress với Itheme Security

3 Comments

 • nếu chưa rõ bạn có thể xem thêm: http://bit.ly/2Tc7pMn. Kho giao diện WordPress giá rẻ: https://hoangweb.net/giao-dien. ad có thể hướng dẫn cụ thể để Chặn truy cập tới trang quản trị WordPress, chỉ cho 1 vài ip truy cập vào để đặp nhập admin ko

  HOÀNG WEB
  Posted February 28, 2020
 • noi be' the anh oi,ai nge ro dc

  Phong Hoang
  Posted February 28, 2020
 • Cảm ơn bạn!!!

  OMG VN
  Posted February 28, 2020

Leave a comment