Bài 13: Tính năng 3DBài 13: Tính năng 3D

NỘI DUNG CHÍNH:
– Chuẩn bị
– Tạo Đối tượng 3D
– Điều chỉnh ánh sáng
– Tạo chuyển động cho lon Soda
– Kiểm tra hiệu ứng tạo ảnh động
– Tự học
– Ôn tập

DANH SÁCH CÁC BÀI HỌC CỦA CẢ KHÓA

Bài 1: Tìm hiểu Photoshop

Bài 2: Tìm hiểu không gian làm việc của Photoshop

Bài 3: Sử dụng Adobe Bridge

Bài 4: Các thao tác cơ bản trong Photoshop

Bài 5: Tạo vùng chọn hoàn hảo

Bài 6: Tô màu và chỉnh sửa ảnh

Bài 7: Tạo một bức ảnh hoàn hảo

Bài 8: Tìm hiểu về Layer

Bài 9: Tạo và sử dụng layer Hiệu quả

Bài 10: Khám phá Smart Object

Bài 11: Sử dụng bộ lọc trong Adobe Photoshop

Bài 12: Tạo ảnh cho web và video

Bài 13: Tính năng 3D

Bài 14: Những tính năng mới của Adobe Photoshop CS4

Nguồn:https://curbjumperstreeteats.com/

Leave a comment